contact us

Baxter logo

Một chi nhánh của Baxter International Inc., Baxter Corporation (Canada) là cơ sở quốc tế đầu tiên của công ty, được thành lập năm 1937. Bảy nhân viên, làm việc tại một tòa nhà thuê tại Toronto, đã tạo ra các giải pháp thuốc tiêm (IV) đựng trong lọ thủy tinh. Ngày nay, Baxter có khoảng 1.100 nhân viên làm việc tại các cơ sở sản xuất ở Alliston, Ontario và Sherbrooke, Quebec, có trụ sở chính tại Mississauga và các văn phòng khu vực ở Montreal. Kể từ năm 1937, Baxter đã chịu trách nhiệm giới thiệu một số phát kiến đột phá đặc biệt trong lĩnh vực y tế cho các bệnh nhân ở Canada và các chuyên gia chăm sóc y tế, bao gồm thuốc tiêm, các thiết bị truyền dẫn thuốc, thẩm tách thận, liệu pháp đối với các thành phần máu và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh chảy máu.

Cơ Sở Sản Xuất
Trách Nhiệm Đối Với Môi Trường
Tại Cộng Đồng

Cơ Sở Sản Xuất

Năm 1940, Baxter đã thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên ở Canada tại Acton, Bang Ontario. Năm 1957, cơ sở này đã chuyển tới Alliston, Bang Ontario. Hơn năm mươi năm sau, cơ sở Alliston của Baxter tiếp tục tạo nên sự thay đổi có ý nghĩa trong đời sống của các bệnh nhân ở Canada. Nhà máy này có diện tích 180.000 bộ vuông, hiện có hơn 400 nhân viên, chuyên sản xuất các loại thuốc tiêm giúp duy trì cuộc sống, các giải pháp dinh dưỡng, lọc thận qua màng bụng và lọc máu - 99 phần trăm số sản phẩm được bán tại Canada.

Năm 1983, Baxter đã thành lập cơ sở sản xuất thứ hai ở Canada tại Sherbrooke, Bang Quebec. Cơ sở này rộng 35.000 bộ vuông, hiện có 150 nhân viên, chuyên sản xuất các thiết bị y tế dùng trong tiêm thuốc và các giải pháp thuốc tiêm - 100 phần trăm số sản phẩm được bán ở Canada. Năm ngoái, cơ sở ở Sherbrooke của Baxter đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm sản xuất tại Canada.

on top arrow

Trách Nhiệm Đối Với Môi Trường

Nằm trong cam kết của Baxter về việc sản xuất có trách nhiệm đối với môi trường, công ty tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra các phương pháp và thực hiện các quy trình giúp cắt giảm rác thải.

mũii tên quay lại đầu trang

Tại Cộng Đồng

Năm 2008, tổng số tiền từ thiện kết hợp từ Baxter International Inc. và bộ phận từ thiện của công ty, Quỹ Tài Trợ Quốc Tế Baxter, đạt gần 44 triệu đô la, bao gồm:

Bốn tổ chức của Canada đã nhận được viện trợ của Quỹ Tài Trợ Baxter:

Baxter ở Canada cũng tích cực gắn bó với cộng đồng và tham gia vào các hoạt động từ thiện trong cả năm nhằm hỗ trợ các sự kiện cấp địa phương, tỉnh và quốc gia. Năm 2008, nhân viên của Baxter ở Canada đã đóng góp hơn 5.700 giờ tình nguyện tại cộng đồng trên khắp Canada để tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa.

Nằm trong chiến dịch hàng năm của Baxter ở Canada nhằm hỗ trợ United Way, các nhân viên đã quyên góp gần 180.000 đô la và đạt Giải Thưởng 2008 Spirit, Chiến Dịch Nhân Viên Quốc Gia Tốt Nhất, từ United Way của Khu Vực Peel, và Giải Thưởng Summit từ United Way của Hạt Simcoe.

mũi tên quay lại đầu trang