contact us

Baxter logo
 • เกี่ยวกับเรา
 • วัฒนธรรมองค์กรของ Baxter
 • ตำแหน่งงานที่ Baxter
 • สมัครงาน


 • Photo of employee enjoying a career at Baxter Healthcare
  Doing Work That Matters A Career At Baxter Healthcare

  เส้นทางอาชีพกับจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น
  หากคุณปรารถนาที่จะเรียนรู้ ก้าวหน้า และปรับปรุงใหม่ คุณจะพบจุดมุ่งหมายและความพึงพอใจ ที่ Baxter อีกทั้งคุณจะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรมากขึ้น ไม่ว่า คุณจะสนใจในด้านอุปกรณ์การแพทย์ เภสัชกรรม หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทั้งสามด้าน Baxter เปิดโอกาสให้คุณเสาะหาเส้นทางที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาทั้งสามด้านข้างต้นนั้นมีลักษณะเฉพาะและทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

  พนักงานของเราทั่วโลกทำงานประสานเชื่อมโยงกันภายใต้ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะปกป้องและรักษาชีวิตของผู้คน นี่เองคือจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นซึ่งผูกพันเราใ้ห้เป็นองค์กรและเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าร่วมงานกับ Baxter เพื่อทำงานในสถานที่ทำงานแนวใหม่ที่น่าตื่นเต้น และในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมีความหมายให้กับผู้คนทั่วโลกอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม