contact us

Baxter logo

Baxter stara się kultywować środowisko, które pozwala pracownikom godzić swoje obowiązki służbowe z życiem prywatnym.  W naszym przekonaniu kadra kierownicza i pracownicy są w równym stopniu odpowiedzialni za osiągnięcie rozsądnych proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym i rodzinnym. Z powodu różnic w lokalnych warunkach i potrzebach biznesowych nasze programy i środki w tym zakresie są różne w różnych rejonach świata, ale wszystkie one są odbiciem filozofii firmy polegającej na tworzeniu środowiska pracy, które pozwala pracownikom godzić obowiązki służbowe i prywatne.

Podczas gdy nasze placówki w USA oferują więcej programów świadczeń pracowniczych w sferze równoważenia pracy zawodowej z życiem prywatnym niż inne lokalizacje, nasze rozmaite światowe jednostki organizacyjne kontynuują prace z organizacjami zewnętrznymi, w zależności od sytuacji, nad opracowaniem i uruchomieniem takich programów w placówkach poza USA.

Chociaż globalnie dostępne są tylko niektóre z poniżej podanych programów świadczeń pracowniczych w sferze równoważenia pracy zawodowej z życiem prywatnym i środków w tym zakresie, wszystkie wymienione pozycje dostępne są w Stanach Zjednoczonych:

Alternatywne godziny pracy

Firma Baxter zdaje sobie sprawę, że alternatywne godziny pracy to dobry sposób spełnienia potrzeb pracowników w zakresie zrównoważenia i elastyczności, podczas gdy mogą oni nadal realizować cele biznesowe firmy. Pakiet propozycji firmy w zakresie alternatywnych godzin pracy pomaga pracownikom i kierownikom w analizie kroków wymaganych przy składaniu próśb o zgodę na elastyczne godziny pracy na danym stanowisku pracy oraz ich sprawdzaniu.

W celu ustalenia, który typ alternatywnych godzin pracy byłby najbardziej odpowiedni w każdej indywidualnej sytuacji, bierze się zwykle pod uwagę następujące zagadnienia: