contact us

Baxter logo

Oczekiwania kierownictwa firmy Baxter  w stosunku do pracowników mają zastosowanie do każdego pracownika z osobna, codziennie i we wszystkich placówkach firmy. Wyrażają one jasno stanowisko kierownictwa firmy, jednocześnie inspirując i motywując wszystkich do osiągania wysokich wyników.

Ta zintegrowana platforma wykorzystywana jest przy zatrudnianiu, ocenianiu, szkoleniu oraz w rozwoju zawodowym pracowników na wszystkich szczeblach i obejmuje: