contact us

Baxter logo

Nasi pracownicy są naszą chlubą

Staramy się, aby firma Baxter była satysfakcjonującym miejscem pracy i rozwoju zawodowego. Jest to częścią wizji naszej firmy. Doceniamy ciężką pracę i oferujemy w zamian konkurencyjny pakiet wynagrodzenia całkowitego, w którym płaca uzależniona jest od wyników w pracy, oraz kompleksowy pakiet świadczeń. Jesteśmy też dumni z tego, że możemy dać naszym pracownikom szansę na pogłębienie wiedzy, rozwijanie uzdolnień oraz możliwość urzeczywistniania swoich idei.

Dowiedz się więcej na temat firmy Baxter i zobacz, co nasza kultura ma do zaoferowania

Oczekiwania rozwijania umiejętności kierowniczych w stosunku do pracowników

Rozwój zawodowy

Integracja pracowników

Wynagrodzenie i świadczenia

Praca a życie prywatne

Poznaj naszych pracowników