contact us

Baxter logo

Robert L. Parkinson, Jr.
Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny

„Integracja pracowników w firmie Baxter oznacza, że będziemy propagować otwarte i zróżnicowane pod względem kadry pracowniczej środowisko pracy, w którym różne idee, doświadczenia życiowe i poglądy są mile widziane, szanowane i doceniane. Jesteśmy przekonani, że otwarte środowisko pracy sprzyja innowacyjności i tworzy oparte na zaufaniu relacje z klientami, dostawcami i lokalnymi społecznościami. Działalność firmy Baxter nakierowana jest na ratowanie i przedłużanie życia ludzi na całym świecie. Integracja pracowników nie jest tylko dobrą praktyką biznesową. Zwiększa ona zdolność firmy do opracowywania nowych, ratujących życie technologii dzisiaj i w przyszłości”.

Jeanne Mason
Wiceprezes Korporacji, Human Resources

„Nacisk na integrację pracowników uczyniliśmy długoterminowym priorytetem, ponieważ otwarte środowisko pracy ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu i zadowolenia pracowników. Podjęliśmy szereg inicjatyw, które pomogą firmie Baxter w naborze, zatrudnianiu i utrzymywaniu utalentowanych ludzi pochodzących z różnych środowisk, kultur i mających różne doświadczenia. Robimy też wszystko, aby kultywować kulturę pracy, w której wszyscy pracownicy mogą ze sobą wydajnie współpracować”.

Jean-Luc Butel
CVP and President, International
Executive Sponsor of the Global Inclusion Council

„Czuje się ogromnie zaszczycony, że mogę objąć rolę Sponsora GIC i wspólnie z Wami dążyć do globalnego żróżnicowania naszej kultury organizacyjnej. Integracja i zróżnicowanie nie są opcjonalne w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku. W rzeczywistości są one filarami innowacyjności, trwałości i wydajności. GIC pełni kluczową rolę w promowaniu integracji i wysiłków w promowaniu naszej różnorodności i stworzeniu z Baxter prawdziwie wartościowej Firmy ".