contact us

Baxter logo

Nasza ogólna filozofia w zakresie wynagrodzenia całkowitego polega na oferowaniu konkurencyjnego rynkowo wynagrodzenia przy jednoczesnym premiowaniu pracowników za wyniki osobiste oraz wyniki osiągnięte przez ich placówkę. Nasz pakiet wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie podstawowe i może uwzględniać dodatkowe składniki, takie jak premie i wynagrodzenie w postaci akcji. Obejmuje on także konkurencyjny rynkowo pakiet świadczeń, których zakres zależy od kraju, regionu i ewentualnie pełnionej przez pracownika funkcji i które mają na celu dopomóc pracownikom w zaspokojeniu swych potrzeb w sferze opieki zdrowotnej, ochrony dochodów, zabezpieczenia finansowego, zabezpieczenia emerytalnego i wypoczynku.

Świadczenia ogólnie dostępne

Mimo, że zakres oferowanych przez nas świadczeń zależy od konkretnego kraju, większość pracowników firmy Baxter może dzielić się zyskami, jakie firma generuje dla swoich udziałowców, za pośrednictwem pracowniczego planu zakupu akcji firmy (Employee Stock Purchase Plan, ESPP). ESPP pozwala pracownikom firmy nabywać każdego miesiąca akcje zwykłe firmy z 15-procentową zniżką (do 15 procent ceny podstawowej plus prowizje) za pośrednictwem wygodnego planu potrąceń od wynagrodzenia, bez opłat maklerskich.

Pracownicy firmy mogą ponadto korzystać z szeregu produktów i usług zdrowotnych za pośrednictwem BeWell@Baxter, dostępnego dla wszystkich pracowników programu poświęconego sprawom zdrowia. Te produkty i usługi mają na celu dopomóc pracownikom w ich wysiłkach w kierunku utrzymania dobrego zdrowia poprzez edukację i profilaktykę, czynienie stosownych zmian w tej mierze i odpowiednie postępowanie w przypadku przewlekłych lub ostrych schorzeń.