contact us

Baxter logo

Rozwój zawodowy w firmie Baxter wypływa z oczekiwań rozwijania umiejętności kierowniczych w stosunku do pracowników, zintegrowanej platformy wspólnych wartości, kompetencji oraz cech osobistych, które wspólnie tworzą ogólny kształt tego, czego oczekuje się od każdego pracownika. Nasze podejście do rozwoju zawodowego wypływa również z przyjętej w firmie filozofii rozwoju zawodowego, która podkreśla fakt, że na przebieg ewolucji zawodowej wpływają łącznie doświadczenia zawodowe, konstruktywna krytyka współpracowników, stosunki pomiędzy pracownikami oraz szkolenia pracowników.

Nasza filozofia rozwoju zawodowego
Narzędzia do rozwoju zawodowego

Nasza filozofia rozwoju zawodowego

Filozofia rozwoju zawodowego podkreśla fakt, że decydującym elementem w rozwoju zawodowym pracownika są jego doświadczenia zawodowe. W rzeczywistości powszechnie obserwuje się, że u 70 procent pracowników rozwój zawodowy następuje w wyniku tych właśnie doświadczeń. Krytyka współpracowników oraz budowanie więzi ze współpracownikami są ważnymi elementami rozwoju zawodowego, gdyż pomagają w utworzeniu zawodowego kręgu współpracowników. Nasi pracownicy mogą również korzystać z tradycyjnie organizowanych w firmie szkoleń.

W naszym przekonaniu rozwój zawodowy to:

powrót do góry

Narzędzia do rozwoju zawodowego

Firma oferuje całą gamę różnorodnych narzędzi i środków służących rozwojowi zawodowemu pracowników, które mają na celu dopomóc im w ocenie ich mocnych stron i potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, jak również ich zainteresowań w kwestii kariery zawodowej oraz osobistych motywacji. Pracowników zachęca się do regularnego korzystania z tych środków.

Zapewnia się im również wiele możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego w formie programów szkoleniowych prowadzonych w salach wykładowych lub za pośrednictwem Internetu. Wszyscy pracownicy mogą korzystać z naszego globalnego systemu e-learningowego, który oferuje kursy w dziewięciu językach. System zawiera ponad 500 programów do nauczania w trybie online na takie tematy, jak produkty firmy, zarządzanie i rozwój zawodowy (w tym program Harvard ManageMentor, będący zbiorem materiałów internetowych zorganizowanych według konkretnej tematyki w zakresie zarządzania), umiejętność obsługi komputera, kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, nadzór nad bezpieczeństwem leków, zarządzanie projektami i wiele innych.

Podstawy Zarządzania, program szkolenia w zakresie zarządzania, zapewnia i przełożonym dodatkowe szkolenie w szerokim zakresie tematyki, w tym na temat planowania kariery i doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa i konstruktywnej krytyki.

powrót do góry