contact us

Baxter logo

Bezpieczna i niezawodna logistyki
Rola logistyki
Wachlarz możliwości
Związek ze zrównoważonym rozwojem
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Bezpieczna i niezawodna logistyka

Logistyka odgrywa ważną rolę, pomagając firmie w wypełnianiu jej misji ratowania i przedłużania życia. Utrzymywanie bezpiecznej i niezawodnej logistyki w firmie Baxter jest konieczne do zagwarantowania, aby poszczególne produkty dotarły do swoich miejsc przeznaczenia w bezpieczny i pewny sposób oraz były dostępne, gdy zajdzie potrzeba użycia ich do niezbędnych dla pacjentów terapii. Logistyka firmy Baxter rozciąga się od producentów surowców do użytkowników końcowych produktów. Około 50000 dostawców w ponad 100 krajach dostarcza towarów, usług i surowców, potrzebnych do prowadzenia przez firmę działalności na całym świecie.

powrót do góry

Rola logistyki

Aby zapewnić bezpieczne i sprawne dostarczanie produktów do pacjentów na całym świecie, dział logistyki ściśle współpracuje z wieloma działami firmy Baxter, jak np. działem wdrażania produktów, sprzedaży, marketingu, produkcji i kontroli jakości. Dział logistyki jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację dostaw produktów od dostawców na całym świecie do ponad 50 zakładów produkcyjnych firmy Baxter oraz opracowywanie harmonogramów, aby sprostać przewidywanym zapotrzebowaniom. Dział ten zajmuje się również poszukiwaniem najsprawniejszych form transportu produktów firmy Baxter do klientów na całym świecie.

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Począwszy od zaopatrzenia, obsługi klienta, składowania produktów, dystrybucji, planowania i prognozowania aż po różnego rodzaju stanowiska kierownicze, kariera w dziale logistyki firmy Baxter stwarza możliwość przyczynienia się w znacznym stopniu do poprawy życia pacjentów cierpiących na hemofilię, zaburzenia układu odpornościowego, choroby nerek i inne przewlekłe schorzenia.

powrót do góry

Związek ze zrównoważonym rozwojem

Zrównoważony rozwój w firmie Baxter jest odzwierciedleniem naszego długofalowego podejścia do zachowania równowagi pomiędzy priorytetami biznesowymi a naszą odpowiedzialnością w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiska naturalnego. Szereg działań podejmowanych przez firmę w kierunku zrównoważonego rozwoju dotyczy logistyki i są to między innymi:

Ponadto firma realizuje inicjatywy dotyczące logistyki, których celem jest redukcja węgla emitowanego przez park pojazdów i kontynuuje swe zaangażowanie w programy handlu emisjami węgla, takie jak Chicago Climate Exchange.

powrót do góry

Kwalifikacje

Wymagania kwalifikacyjne są różne i zależą od stanowiska w dziale logistyki. Ogólnie rzecz biorąc, Baxter poszukuje kandydatów, którzy posiadają:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry