contact us

Baxter logo

Dział badawczo-rozwojowy w firmie Baxter
Kluczowe kompetencje techniczne
Satysfakcjonująca kariera
Prawdziwie światowa funkcja
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Dział badawczo-rozwojowy w firmie Baxter

Dział badawczo-rozwojowy jest niezbędny dla rozwoju firmy Baxter. Wiedza firmy w zakresie różnorodnych technologii jest jednym z jej największych atutów. Wyjątkowe połączenie potencjału w dziedzinie urządzeń medycznych, leków i biotechnologii wyróżnia firmę Baxter wśród innych firm w branży opieki zdrowotnej. Koncentrując się na nowatorskich osiągnięciach naukowych, specjaliści działu badawczo-rozwojowego współpracują z działami firmy Baxter w kierunku tworzenia unikalnych nowych produktów oraz udoskonalania istniejących, w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb opieki zdrowotnej na całym świecie.

powrót do góry

Kluczowe kompetencje techniczne

Firma Baxter może się poszczycić kompetencjami technicznymi w sześciu kluczowych dziedzinach, co wyróżnia ją spośród innych i daje jej przewagę nad konkurencją. Każda z tych dziedzin reprezentuje specjalistyczny zakres wiedzy i zdolności przywódczych, stwarzając w firmie wyjątkowe warunki dla opracowywania nowych produktów. Do tych kluczowych dziedzin technicznych zaliczamy stosowane w medycynie plastyki tworzywa sztuczne, podawanie leków, substancje biologiczne, roztwory, sterylizację oraz wdrażanie sprzętu i oprogramowania. Specjaliści działu badawczo-rozwojowego firmy Baxter skutecznie wykorzystują swoją wiedzę w tych dziedzinach w kierunku opracowywania produktów, które podnoszą jakość, bezpieczeństwo i zwiększają dostęp do opieki dla pacjentów na całym świecie.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Specjaliści działu badawczo-rozwojowego odgrywają ważną rolę, pomagając firmie w wypełnianiu jej misji ratowania i przedłużania życia. Opracowywanie nowych, lepszych terapii, produktów i technologii, które przyczyniają się do poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentami, czyni pracę w dziale badawczo-rozwojowym satysfakcjonującym zawodem.

powrót do góry

Prawdziwie globalna funkcja

Firma Baxter sprzedaje swe produkty w ponad 100 krajach, oferując specjalistom zatrudnionym w dziale badawczo-rozwojowym możliwości współpracy z ich kolegami na całym świecie. Główne centra badawczo-rozwojowe firmy Baxter znajdują się w Austrii, Belgii, Japonii i Stanach Zjednoczonych, przy czym prace badawczo-rozwojowe prowadzone są również w innych lokalizacjach w Ameryce Północnej, Europie, w regionie Azji Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej. Globalny charakter działalności firmy Baxter rzuca również wyjątkowe wyzwania środowisku badawczo-rozwojowemu firmy, wymagając dogłębnego zrozumienia różnorodnych potrzeb użytkowników i umiejętności uwzględniania tych potrzeb podczas opracowywania nowych produktów.

powrót do góry

Kwalifikacje

Firma Baxter poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych specjalistów w dziedzinie badań i rozwoju, którzy posiadają:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry