contact us

Baxter logo

Globalny dział ds. rejestracji produktów i nadzoru nad bezpieczeństwem leków w firmie Baxter
Prawdziwie globalna funkcja
Dział ds. nadzoru nad bezpieczeństwem leków
Dział ds. rejestracji produktów
Centrum doskonalenia zawodowego działu GDRPNBL
Możliwości rozwoju zawodowego w dziale GDRPNBL
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Globalny dział ds. rejestracji produktów i nadzoru nad bezpieczeństwem leków w firmie Baxter

Globalny dział ds. rejestracji produktów i nadzoru nad bezpieczeństwem leków (GDRPNBL) w firmie Baxter jest odpowiedzialny za to, aby bezpieczne i skuteczne substancje biologiczne, urządzenia medyczne i leki były dostępne na całym świecie. Kariera w dziale GDRPNBL daje możliwość zetknięcia się z różnymi dziedzinami działalności, jak np. marketingiem, pracami badawczo-rozwojowymi, pracami klinicznymi, produkcją, reklamą i post-marketingowymi badaniami obserwacyjnymi.

powrót do góry

Prawdziwie globalna funkcja

Dział GDRPNBL podlega dyrektorowi ds. naukowych firmy Baxter i jest działem prawdziwie globalnym, z możliwościami pracy na terenie Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy i w regionie Azji Pacyfiku. Dział podzielony jest na zespoły według specjalizacji i doświadczenia w dziedzinie substancji biologicznych, urządzeń medycznych i leków.

powrót do góry

Dział ds. nadzoru nad bezpieczeństwem leków

Specjaliści ds. nadzoru nad bezpieczeństwem leków koncentrują się w swej pracy na gromadzeniu, monitorowaniu, badaniu i ocenianiu informacji uzyskiwanych od świadczeniodawców opieki zdrowotnej, pacjentów i dotyczących niepożądanego działania produktów biologicznych i leków. Specjalną uwagę przywiązuje się identyfikacji nowych informacji na temat ewentualnych zagrożeń związanych ze stosowaniem leków i zapobiegania ich szkodliwemu działaniu na pacjentów.

Do funkcji działu nadzoru nad bezpieczeństwem leków należą działania związane z bezpieczeństwem produktów, zarządzanie ryzykiem, umowy wymiany danych na temat bezpieczeństwa oraz publikacje o tematyce medycznej.

powrót do góry

Dział ds. rejestracji produktów

Pracownicy działu ds. rejestracji produktów koncentrują swą działalność na opracowywaniu ogólnoświatowych strategii rejestracji nowych i nowatorskich produktów, współpracy z urzędami rejestracyjnymi na całym świecie w celu ustalenia standardów dla nowych technologii, wspieraniu klinicznych faz opracowywania produktów, składaniu wniosków o rejestrację produktów i zapewnianiu zgodności z przepisami w ciągu całego cyklu życiowego produktu oraz na wielu innych obowiązkach o decydującym znaczeniu.

powrót do góry

Centrum doskonalenia zawodowego działu GDRPNBL

Operacyjne centrum doskonalenia zawodowego opracowuje strategie i procesy zarządzania informacjami (danymi i dokumentami) w obrębie działu ds. rejestracji produktów oraz nadzoruje projektowanie, opracowywanie i wprowadzanie w życie przepisów, procedur oraz szkolenia pracowników.

powrót do góry

Możliwości rozwoju zawodowego w dziale GDRPNBL

Pracownicy działu GDRPNBL firmy Baxter mają możliwość w istotny sposób przyczynić się do poprawy życia pacjentów na całym świecie, rozwijając równocześnie swe umiejętności w zakresie strategicznego planowania, rozwiązywania problemów, analizy naukowej, standardów jakościowych procesów i projektów, komunikacji, przedkładania projektów i zarządzania nimi, oceny ryzyka i planowania awaryjnego. Pracownicy działu GDRPNBL mają możliwość zdobywania doświadczenia, pracując nad różnymi produktami i usługami z bogatego asortymentu firmy Baxter, mają możliwości pracy w różnych działach, wzbogacając swą wiedzę w specjalistycznych dziedzinach, jak nauki biologiczne, podawanie leków, leczenie chorób nerek, lub rozwijając swą karierę, przyjmując odpowiedzialność za szeroki asortyment produktów w danym regionie świata.

powrót do góry

Kwalifikacje

Baxter poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych specjalistów ds. rejestracji produktów, którzy posiadają:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry