contact us

Baxter logo

Odpowiedzialność za dostarczanie na rynek bezpiecznych i skutecznych produktów
Globalna działalność i wynikające z niej liczne, fundamentalne obowiązki
Kontrola jakości na szczeblu korporacji, sektora, regionu i kontrola jakości produkcji
Możliwości rozwoju zawodowego
Program szkolenia kadry kierowniczej działu kontroli jakości
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Odpowiedzialność za dostarczanie na rynek bezpiecznych i skutecznych produktów

Firma Baxter swą reputację zawdzięcza wysokiej jakości produktom, które wytwarza. Dział kontroli jakości jest odpowiedzialny za tworzenie systemów i procesów chroniących tę reputację, gwarantując, aby pacjenci i lekarze na całym świecie otrzymywali bezpieczne i skuteczne leki i urządzenia medyczne.

Wybranie kariery w dziale kontroli jakości oznacza przyłączenie się do najcenniejszej i fundamentalnej tradycji firmy Baxter - zobowiązania do zapewniania bezpieczeństwa pacjentom i naszego ponad 75-letniego dziedzictwa ustawicznego doskonalenia i innowacji.

powrót do góry

Światowa działalność i wynikające z niej liczne, fundamentalne obowiązki

Systemy kontroli jakości firmy Baxter są wykorzystywane w całym cyklu życiowym produktu, tj. w fazie jego projektowania, wdrażania, produkcji, sterylizacji, znakowania, pakowania, magazynowania, rozprowadzania i promowania. Zespoły pracownicze działu odpowiadają za jakość produktów i systemów kontroli jakości w całej firmie.

powrót do góry

Kontrola jakości na szczeblu korporacji, sektora, regionu i kontrola jakości produkcji

Zespoły kontroli jakości pracują prawie w każdym zakątku świata, pomagając w projektowaniu, wdrażaniu, produkcji i rozprowadzaniu produktów, które ratują i podtrzymują życie ludzi cierpiących na hemofilię, zaburzenia odporności, raka, choroby zakaźne, choroby nerek, urazy i inne przewlekłe schorzenia. Członkowie działu kontroli jakości pracują w każdym z pięciu regionów świata, w których firma Baxter prowadzi swą działalność, w głównej siedzibie korporacji i w ponad 50 zakładach produkcyjnych w 26 krajach na całym świecie.

Wysoka jakość daje firmie przewagę nad konkurencją i gwarantuje, że firma łatwo spełnia wymogi prawne oraz dostarcza produkty i usługi, które zyskują preferencje klientów, zapewniając ich utrzymanie i lojalność.

powrót do góry

Możliwości rozwoju zawodowego

Specjaliści ds. kontroli jakości w firmie Baxter mają możliwość w znacznym stopniu wpłynąć na życie pacjentów na całym świecie, rozwijając równocześnie swe umiejętności w kwestiach ciągłego doskonalenia, w sprawach dotyczących zgodności z przepisami, wiedzy na temat systemów kontroli jakości i ich stosowania, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania operacyjnego.

Specjaliści ds. kontroli jakości mają możliwość zdobywania doświadczenia, pracując nad różnymi produktami i usługami z bogatego asortymentu firmy Baxter, pracując w różnych działach, wzbogacając swą wiedzę w specjalistycznych dziedzinach, lub rozwijając swą karierę, przyjmując odpowiedzialność za szeroki asortyment produktów w danym regionie świata.

Dział kontroli jakości prowadzi również rotacyjny program szkolenia kadry kierowniczej w celu przygotowania wybranych jednostek do pracy na stanowiskach kierowniczych na szczeblu korporacji.

powrót do góry

Program szkolenia kadry kierowniczej działu kontroli jakości

Program szkolenia kadry kierowniczej działu kontroli jakości w firmie Baxter jest rotacyjnym programem, który ma na celu zdobywanie doświadczeń w wielu segmentach działalności firmy, jak w segmencie urządzeń medycznych i roztworów, substancji biologicznych i leków. Oprócz przechodzenia do różnych segmentów firmy Baxter, program szkolenia kadry kierowniczej daje możliwość zetknięcia się z aspektami kontroli jakości w różnych jednostkach funkcjonalnych i regionalnych firmy, zamierzeniem którego jest rozwój zawodowy jego uczestników i przygotowanie ich do roli przyszłych kierowników w firmie Baxter.

powrót do góry

Kwalifikacje

Baxter poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych specjalistów, którzy posiadają:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry