contact us

Baxter logo

Rola prawników w firmie Baxter
Satysfakcjonująca kariera
Wachlarz możliwości
Prawdziwie światowa funkcja
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Rola prawników w firmie Baxter

Zadaniem działu prawnego w firmie Baxter jest pomaganie firmie w osiąganiu wyznaczonych celów, zapewniając przy tym, że działalność biznesowa firmy jest zgodna ze wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi wszędzie na całym świecie, gdzie firma prowadzi swą działalność. Prawnicy zatrudnieni w firmie Baxter specjalizują się w sporach sądowych i sprawach dotyczących zatrudnienia, etyki zawodowej i przestrzegania jej zasad, kontaktów z rządem, własności intelektualnej, rejestracji produktów, transakcji i zarządzania oraz w prawie międzynarodowym.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Specjaliści działu prawnego firmy Baxter odgrywają ważną rolę, pomagając firmie w wypełnianiu jej misji ratowania i przedłużania ludzkiego życia. Jest to cel, który łączy wszystkich pracowników firmy w wysiłkach zmierzających do polepszenia opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym również staraniach o zwiększenie dostępu do ratujących życie terapii dla ludzi najbardziej ich potrzebujących. Misja ta dostarcza dodatkowych motywacji i zadowolenia z pracy wszystkim pracownikom firmy Baxter we wszystkich jej sektorach oraz jednostkach funkcjonalnych i regionalnych.

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Wszechstronność i wysoki poziom usług działu prawnego firmy Baxter czyni z niego małą firmę prawniczą, oferującą prawnikom szerokie możliwości wykorzystania swych umiejętności. Działania działu pozwalają uzyskać wgląd w sprawy całego biznesu, począwszy od planowania strategicznego i oceny nowych możliwości biznesowych, po politykę państwa i przestrzeganie przepisów prawnych w codziennej działalności firmy.

powrót do góry

Prawdziwie globalna funkcja

Sprzedając około 60 procent swych wyrobów poza Stanami Zjednoczonymi i prowadząc działalność w ponad 100 krajach, firma Baxter musi przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji prawnych w wielu regionach. Z tego powodu firma zatrudnia prawników na całym świecie. Do regionów działalności firmy Baxter należy Ameryka Północna, Europa, rejon Azji Pacyfiku i Ameryka Łacińska.

powrót do góry

Kwalifikacje

Baxter poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych prawników, którzy:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry