contact us

Baxter logo

Rola działu informatycznego w firmie Baxter
Satysfakcjonująca kariera
Wachlarz możliwości
Prawdziwie światowa funkcja
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Rola działu informatycznego w firmie Baxter

W firmie Baxter globalny dział informatyczny odpowiada za potrzeby technologiczne wszystkich sektorów oraz jednostek regionalnych i funkcjonalnych firmy. Specjaliści informatycy są autentycznymi partnerami biznesowymi, podnoszącymi wartość firmy poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych, które usprawniają funkcjonowanie firmy, upraszczając równocześnie ich użytkowanie.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Specjaliści informatycy odgrywają w firmie Baxter ważną rolę, pomagając w realizacji jej misji, jaką jest pomoc w ratowaniu i przedłużaniu ludzkiego życia. Jest to cel, który łączy wszystkich pracowników firmy w wysiłkach zmierzających do polepszenia opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym również staraniach o zwiększenie dostępu do ratujących życie terapii dla ludzi najbardziej ich potrzebujących. Misja ta dostarcza dodatkowych motywacji i zadowolenia z pracy wszystkim pracownikom firmy Baxter we wszystkich jej sektorach oraz jednostkach funkcjonalnych i regionalnych.

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Możliwości kariery w dziale informatycznym firmy Baxter są szerokie, od stanowisk dla specjalistów ds. technicznych, rozwoju i biznesu, do stanowisk w zarządzaniu projektami oraz funkcji kierowniczych. Rozwijając swą karierę zawodową, specjaliści informatycy w firmie Baxter mogą podążać do awansu różnymi drogami, mogą skoncentrować się na jednym, wybranym rodzaju kariery lub przechodzić do innych specjalizacji informatycznych.

Zróżnicowanie wśród działów w ramach firmy pozwala specjalistom informatykom pracować w różnych dziedzinach i pogłębiać swoją wiedzę. Specjaliści informatycy współpracują ze swymi kolegami w praktycznie wszystkichdziałach firmy, tj. w dziale badawczo-rozwojowym, kontroli jakości, sprzedaży, łańcuchu dostaw, dziale finansów i wielu innych.

powrót do góry

Prawdziwie globalna funkcja

Baxter sprzedaje produkty w ponad 100 krajach, oferując specjalistom informatykom możliwość wspomagania działalności firmy na całym świecie. Firma zatrudnia specjalistów informatyków w Ameryce Północnej, Europie, w regionie Azji Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej. Firma zachęca do przechodzenia pomiędzy sektorami i jednostkami regionalnymi firmy, uważając to za część doskonalenia zawodowego pracownika.

powrót do góry

Kwalifikacje

Kandydaci ubiegający się o pracę w dziale informatycznym firmy Baxter muszą posiadać odpowiednie doświadczenie informatyczne, charakteryzować się dużą przedsiębiorczością oraz posiadać umiejętności w zakresie zarządzania procesami. Firma poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych specjalistów informatyków, którzy poza tym:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry