contact us

Baxter logo

Propagowanie wizji firmy Baxter
Rola specjalistów ds. kadrowych
Wachlarz możliwości
Centra doskonałości działu kadr
Prawdziwie globalna światowa funkcja
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Propagowanie wizji firmy Baxter

W firmie Baxter działalność globalnego światowego działu personalnego odgrywa ważną rolę w zwiększaniu efektywności działalności biznesowej całej firmy. Dział personalny jest strategicznym partnerem biznesowym, koncentrującym swe działania na poprawie wyników biznesowych poprzez światowej klasy system zarządzania utalentowanymi pracownikami. Naszym celem jest pomaganie organizacji w zaspokajaniu potrzeb kadrowych i potrzeb pracowników firmy Baxter, co ma gwarantować, że firma będzie satysfakcjonującym miejscem pracy i rozwoju.

powrót do góry

Rola specjalistów ds. personalnych

W firmie Baxter specjaliści ds. personalnych współpracują ze swymi kolegami we wszystkich działach i sferach działalności firmy. Specjaliści ds. personalnych pełnią funkcję rzeczników pracowniczych, strategicznych partnerów biznesowych, inicjatorów przemian i ekspertów od procesów w różnych obszarach działalności swego działu. Na opinii partnerów z działu personalnego polega kierownictwo firmy przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Baxter stwarza specjalistom ds. personalnych możliwości pracy w zakresie pozyskiwania talentów/obsady stanowisk, w zakresie świadczeń, wynagrodzeń, zarządzania utalentowanymi pracownikami, spraw związanych ze sprawnością organizacyjną/rozwojem organizacyjnym, kadr.

Charakter działalności działu pozwala tym pracownikom na wgląd w sprawy całego biznesu, dzięki czemu mogą oni zastosować swoje fachowe kompetencje w planowaniu kapitału ludzkiego, kierowaniu zmianami i projektami, szkoleniu i konsultowaniu, rozwoju organizacji i zarządzaniu procesami i technologią.

powrót do góry

Centra doskonałości działu kadr

powrót do góry

Prawdziwie globalna światowa funkcja

Działalność działu kadr jest prawdziwie globalna światowa i stwarza możliwości zatrudnienia w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i w regionie Azji Pacyfiku. Zorganizowana jest ona w taki sposób, aby wspomagać trzy sektory działalności firmy: Medication Delivery, BioScience, Renal . Specjaliści ds. personalnych dla każdego z tych sektorów odpowiadają strukturalnie ich strategicznym partnerom biznesowym na całym świecie.

powrót do góry

Kwalifikacje:

Baxter poszukuje utalentowanych specjalistów ds. personalnych którzy hołdują wspólnym wartościom i wykazują cechy osobiste zgodne z oczekiwaniami kierowniczymi firmy Baxter w stosunku do pracowników oraz posiadają:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry