contact us

Baxter logo

Opracowywanie produktów ratujących i przedłużających życie
Satysfakcjonująca kariera
Wachlarz możliwości
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Wdrażanie produktów ratujących i przedłużających życie

W firmie Baxter kadra inżynierska odgrywa ważną rolę w projektowaniu, wdrażaniu i wytwarzaniu produktów ratujących i przedłużających życie ludzi na całym świecie. Inżynierowie w firmie Baxter pasjonują się swą pracą i efektami, jakie ma ona w zaspokajaniu potrzeb pacjentów i klientów. Koncentracja wysiłków firmy na wprowadzaniu innowacji i wdrażaniu nowych produktów otwiera dla inżynierów coraz szerszy wachlarz możliwości wykorzystania swych umiejętności i doświadczenia w kierunku tworzenia nowej generacji produktów ratujących życie.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Produkty firmy Baxter mają bardzo duże znaczenie dla pacjentów, dzięki czemu praca inżyniera przynosi wiele satysfakcji. Firma oferuje różnorodne możliwości pracy, jak np. przy projektowaniu nowych produktów, modelowaniu, doborze materiałów, w pracy nad jakością i niezawodnością produktów oraz przy ich testowaniu. Stanowiska dla inżynierów w firmie Baxter oferują następujące działy:

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Będąc firmą globalną, produkującą artykuły dla potrzeb opieki zdrowotnej, Baxter wykorzystuje wyjątkową kombinację wiedzy z zakresu urządzeń medycznych, wiedzy farmaceutycznej oraz wiedzy z zakresu biotechnologii w celu tworzenia produktów, które podnoszą standard opieki nad pacjentami na całym świecie. Inżynierowie firmy Baxter ściśle współpracują z innymi działami firmy w celu dopracowania produktów pod kątem wymogów produkcji i ich niezawodności, w wyniku czego klient otrzymuje produkty wysokiej jakości.

powrót do góry

Kwalifikacje

Kandydaci ubiegający się o pracę na stanowiskach inżynierskich muszą posiadać doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, być nastawieni na pracę zespołową i osiąganie jak najlepszych rezultatów. Firma poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych inżynierów, którzy posiadają ponadto:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry