contact us

Baxter logo

Rola działu komunikacji w firmie Baxter
Satysfakcjonująca kariera
Wachlarz możliwości
Prawdziwie światowa funkcja
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Rola działu komunikacji w firmie Baxter

W firmie Baxter dział globalnej komunikacji zapewnia komunikację pomiędzy wszystkimi sektorami oraz jednostkami regionalnymi i funkcjonalnymi firmy. Działalność ta, która obejmuje kontakty z mediami, komunikację pomiędzy pracownikami, kontakty ze społecznością i inne rodzaje komunikacji, ma na celu dopomóc w osiągnięciu celów biznesowych i wzmocnić reputację firmy Baxter jako światowego lidera w dziedzinie opieki zdrowotnej.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Specjaliści ds. komunikacji w firmie Baxter odgrywają ważną rolę, pomagając firmie w wypełnianiu jej misji ratowania i przedłużania życia. Jest to cel, który łączy wszystkich pracowników firmy w wysiłkach zmierzających do polepszenia opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym również w staraniach o zwiększenie dostępu do ratujących życie terapii. Pomaganie akcjonariuszom wewnętrznym i zewnętrznym firmy Baxter w zrozumieniu misji firmy i wpływu, jaki firma ma na opiekę zdrowotną na całym świecie, czyni karierę w dziale komunikacji firmy satysfakcjonującym doświadczeniem.

powrót do góry

Wachlarz możliwości

Do spraw, którymi zajmują się specjaliści ds. komunikacji w firmie Baxter, należą kontakty z mediami, reklama osiągnięć naukowych, komunikacja w sprawach finansowych, promocja produktów, rozwiązywanie problemów międzyludzkich, szkolenie i motywowanie pracowników, pomoc dla społeczności, komunikacja z dyrekcją firmy i propagowanie głębokiego zaangażowania firmy w kwestie zrównoważonego rozwoju. Poprzez media, organizowanie specjalnych przedsięwzięć, partnerstwo ze stronami trzecimi, publikacje, strony internetowe oraz za pomocą innych narzędzi specjaliści ds. komunikacji pomagają wewnętrznym i zewnętrznym obserwatorom lepiej poznać firmę. Firma oferuje możliwości pracy w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, komunikacji w kwestiach naukowych, działalności wydawniczej/publikacji, komunikacji internetowej i elektronicznej, tożsamości korporacyjnej i kontaktów ze społecznością.

powrót do góry

Prawdziwie globalna funkcja

Baxter sprzedaje produkty w ponad 100 krajach, oferując specjalistom ds. komunikacji możliwości pracy w tej dziedzinie na całym świecie. Firma zatrudnia specjalistów ds. komunikacji w Ameryce Północnej, Europie, w rejonie Azji Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej.

powrót do góry

Kwalifikacje

Baxter poszukuje utalentowanych i zdeterminowanych kandydatów do pracy w dziale komunikacji, którzy:

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry