contact us

Baxter logo

Rola centrów BioLife w firmie Baxter
Ważny członek społeczności
Satysfakcjonująca kariera
Obowiązki techników w centrach zbiórki osocza krwi
Kwalifikacje
Jak złożyć podanie o pracę

Rola centrów BioLife w firmie Baxter

Centra zbiórki osocza krwi BioLife są liderami w zbiórce ludzkiego osocza krwi, które następnie firma Baxter przetwarza na ratujące życie i podtrzymujące funkcje życiowe produkty i leki. Należą do nich leki stosowane w leczeniu hemofilii, zaburzeń układu odpornościowego, urazów i innych zagrażających życiu chorób. BioLife prowadzi około 68 centrów zbiórki osocza krwi w społecznościach na terenie Stanów Zjednoczonych.

powrót do góry

Ważny członek społeczności

Każde z centrów BioLife jest ważną częścią swej społeczności i wynagradza dawców osocza krwi w szczególny sposób, a mianowicie reinwestując w społeczność i dając im okazję do przyczynienia się do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla tysięcy pacjentów potrzebujących leków produkowanych na bazie osocza. Centra dają zatrudnienie pobierającym krew laborantom i innym pracownikom, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w zapewnieniu dawcom krwi bezpieczeństwa oraz odpowiadają za wysoką jakość osocza krwi wykorzystywanego do wytwarzania produktów firmy Baxter.

powrót do góry

Satysfakcjonująca kariera

Kariera technika w centrum zbiórki osocza krwi BioLife jest satysfakcjonująca z wielu powodów. Oprócz pracy w firmie będącej światowym liderem w branży, praca BioLife zapewnia pracownikom dumę zawodową, płynącą ze świadomości, że wykonywana przez nich praca odgrywa niezwykle istotną rolę w opracowywaniu ratujących życie produktów i leków. Technicy centrum zbiórki osocza krwi są częścią zespołu o bogatej historii innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, który to zespół jest twórcą szeregu przełomowych produktów medycznych, dzisiaj uważanych za coś zupełnie naturalnego. Leki firmy Baxter produkowane na bazie osocza uzyskanego od dawców w centrach BioLife podtrzymują życie ludzi na całym świecie, w tym również w krajach rozwijających się, gdzie wielu pacjentów cierpiących na zagrażające życiu choroby mogłoby w innej sytuacji stracić życie..

powrót do góry

Obowiązki techników w centrach zbiórki osocza krwi

Technicy centrów zbiórki osocza krwi BioLife odpowiadają za skrining nowych i wielokrotnych dawców osocza oraz pobieranie i przetwarzanie uzyskanego osocza. Do ich obowiązków należy zatem wkłuwanie się do żyły dawcy, obsługa separatorów składników krwi oraz monitorowanie dawców podczas procesu plazmaferezy. W razie potrzeby przeprowadzane są formalne szkolenia w zakresie wyżej wymienionych oraz innych szczególnych obowiązków.

powrót do góry

Kwalifikacje

powrót do góry

Jak złożyć podanie o pracę

powrót do góry