contact us

Baxter logo

Baxter postrzega zrównoważony rozwój jako długofalowe podejście strategiczne, uwzględniające w priorytetach rozwojowych firmy jej odpowiedzialność w sferze społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Wysiłki firmy zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju są wyrazem przesłania firmy do wykorzystywania nowatorskich osiągnięć naukowych we wdrażaniu produktów i terapii, które ratują i przedłużają życie pacjentów.

Zobowiązanie firmy do przyjęcia odpowiedzialnej korporacyjnej postawy obywatelskiej zostało podjęte wiele lat temu, gdy w roku 1977 firma wprowadziła swój pierwszy oficjalny program oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Od tamtej pory wysiłki firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju zaowocowały utworzeniem w 1986 roku Międzynarodowej Fundacji Baxter, opublikowaniem pierwszego oficjalnego podręcznika etyki w roku 1989, wprowadzeniem pierwszego programu świadczeń pracowniczych w sferze równoważenia pracy zawodowej z życiem prywatnym w roku 1991 oraz powołaniem w 1993 roku biura ds. odpowiedzialności korporacyjnej monitorującego praktyki firmy z etycznego punktu widzenia. Od roku 1988 firma Baxter zredukowała ilość materiałów zużywanych do pakowania wyrobów, zużycia wody i ilości produkowanych odpadów oraz podjęła kroki w kierunku zmniejszenia zużycia energii. Firma znacznie zmniejszyła produkcję toksyn i poczyniła duże kroki w kierunku redukcji emisji gazu cieplarnianego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, kliknij tutaj.