contact us

Baxter logo

Jednym z atutów firmy Baxter w walce z konkurencją jest fachowe doświadczenie w zakresie różnorodnych technologii oraz ciągłe dążenia do naukowych innowacji. Wyjątkowe połączenie w ramach jednej firmy potencjału w dziedzinie urządzeń medycznych, leków i biotechnologii, w tym specjalistycznych leków biologicznych, wyróżnia naszą firmę spośród innych firm branży farmaceutycznej i medycznej .

Coraz częściej ścieżki technologii i dyscyplin naukowych zbiegają się, czego wynikiem jest powstawanie bezpieczniejszych, skuteczniejszych i wygodniejszych dla pacjentów i lekarzy metod leczenia. Kombinacja tych dyscyplin i technologii daje ogromne możliwości eliminacji błędów przy podawaniu leków oraz infekcji nabywanych w szpitalach, jak również poprawy jakości życia pacjentów, klinicznych rezultatów długotrwałej opieki medycznej oraz możliwości przenoszenia leczenia z placówek intensywnej opieki medycznej do przychodni lekarskich i domów.

Baxter posiada ośrodki badawczo-rozwojowe na całym świecie, w tym placówki w Austrii, Belgii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Głównymi punktami strategicznymi na polu badań i rozwoju są leki rekombinowane, leki produkowane na bazie osocza, szczepionki, medycyna regeneratywna (w tym leczenie za pomocą dorosłych komórek macierzystych), dializa, leki drobnocząsteczkowe, udoskonalone systemy pakowania leków do podawania pacjentom, technologie opracowywania receptur leków oraz przygotowywanie leków recepturowych.

Kluczowe doświadczenie techniczne

Baxter może się poszczycić doświadczeniem technicznym w sześciu kluczowych dziedzinach, co wyróżnia firmę spośród innych i daje jej przewagę nad konkurencją. Każda z tych dziedzin reprezentuje pole specjalizacji w zakresie wiedzy technicznej i zdolności przywódczych, umożliwiające firmie opracowywanie i wytwarzanie wyjątkowych produktów na potrzeby opieki zdrowotnej.

Plastiki wykorzystywane w medycynie
Leki biologiczne
Podawanie leków
Roztwory
Sterylizacja
Opracowywanie sprzętu i oprogramowania

Plastiki wykorzystywane w medycynie

Baxter zrewolucjonizował pobieranie krwi już dziesiątki lat temu, gdy wprowadził na rynek pierwszy elastyczny pojemnik do pobierania krwi i otworzył drogę nowoczesnej terapii dożylnej.Wkrótce potem pojawiły się systemy pojemników MINI-BAG do dożylnego podawania leków i elastyczne, plastikowe pojemniki stosowane w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, pierwszej dializie z użyciem aparatury przenośnej. W dniu dzisiejszym stosowane w medycynie plastiki są integralną częścią wielu linii produkcyjnych firmy Baxter. FLEXBUMIN, pierwsza i jedyna albumina pakowana w  elastyczne, plastikowe pojemniki, jest wynikiem połączenia fachowej wiedzy firmy Baxter w zakresie stosowanych w medycynie tworzyw sztucznych z wiedzą w zakresie leków biologicznych, w rezultacie czego powstał prawdziwie unikalny produkt rynkowy.

powrót do góry

Leki biologiczne

Pionierskie prace firmy Baxter nad przetwarzaniem i oddzielaniem osocza krwi i jego składników są podstawą wielu współczesnych leków, takich jak leki do leczenia hemofilii i pierwotnych niedoborów odporności. Firma jest również zaangażowana w nowatorskie badania i prace nad lekami rekombinowanymi, szczepionkami i lekami medycyny regeneratywnej. Baxter posiada niezwykły potencjał w zakresie produkcji genetycznie modyfikowanych leków i szczepionek w różnych systemach kultur komórek bakterii, drożdży i ssaków oraz w zakresie procesów opartych na reakcjach białka, mających na celu biologiczne wyodrębnianie i oczyszczanie.

powrót do góry

Podawanie leków

Firma Baxter wyprodukowała pierwsze gotowe do użycia zmieszane leki, pakowane w pojemniki z roztworem do podawania dożylnego i  jako pierwsza rozpoczęła współpracę z firmami farmaceutycznymi, pakując wytwarzane przez nie leki w pojemniki do podawania dożylnego i dostarczając je do szpitali w formie gotowych do użycia mieszanek. Fachowa wiedza firmy Baxter w zakresie podawania leków wykracza obecnie poza gotowe do użycia zmieszane leki i systemy do rozcieńczania leków i obejmuje opracowywanie receptur i pakowanie leków do wstrzykiwania we fiolkach i strzykawkach oraz zaawansowane technologie opracowywania receptur leków.

powrót do góry

Roztwory

Jako producenta pierwszych w świecie roztworów do podawania dożylnego dla celów komercyjnych, fachowa wiedza firmy Baxter w zakresie opracowywania, produkcji i oczyszczania roztworów sięga wstecz już ponad 77 lat. W ciągu tego czasu firma wykorzystała swoje doświadczenie w dziedzinie roztworów do opracowania różnorodnych terapii, jak na przykład żywienia pozajelitowego i dializy otrzewnowej. Roztwory lecznicze tego typu mogą wydawać się bardzo podstawowe, ale wiążą się z wieloma wyzwaniami naukowymi i technicznymi, związanyminp. ze stabilnością, degradacją chemiczną, kompatybilnością składników i ich wytrącaniem. Firma Baxter stosuje różne techniki, aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić odpowiednią jakość produktów, ich powtarzalność oraz łatwość w użyciu.

powrót do góry

Sterylizacja

Firma Baxter zapoczątkowała wykorzystywanie i wykorzystuje wiele urządzeń sterylizacyjnych, aby sprostać szczególnym wymaganiom i zapewnić określone cechy swych produktów biofarmaceutycznych, roztworów do infuzji dożylnych, leków do wstrzykiwania i urządzeń medycznych. Do technologii tych należy sterylizacja końcowych produktów w gorącej parze lub wysokich temperaturach, w tlenku etylenu, za pomocą promieniowania gamma i strumienia elektronów oraz własne technologie aseptycznej produkcji wykorzystywane na liniach produkcyjnych firmy. Technologia stosowana w firmie Baxter jest jedynym komercyjnie dostępnym procesem aseptycznego napełniania, wykorzystywanym do produkcji gotowych zmieszanych leków w elastycznych workach infuzyjnych. W 2005 roku firma wykorzystała w tej własnej technologii produkcji elastycznych pojemników swoje doświadczenie w dziedzinie substancji biologicznych i wprowadziła na rynek pierwsze w świecie albuminy (białka produkowane na bazie osocza) w elastycznych pojemnikach. W ramach technologii sterylizacyjnych firma Baxter opracowuje systemy weryfikacji i kontroli jakości, nowatorskie wskaźniki chemiczne i biologiczne oraz opakowania do sterylizacji.

powrót do góry

Opracowywanie sprzętu i oprogramowania

Baxter dysponuje również wyjątkowym potencjałem jeżeli chodzi o projektowanie, wdrażanie i integrację sprzętu i systemów elektronicznych oraz sterującego nimi oprogramowania. Wiele zapoczątkowanych w historii firmy terapii - jak podawanie roztworów do infuzji dożylnych i do dializy - wymaga stosowania urządzenia sterującego podawaniem płynów. Baxter uwzględnia również czynniki ludzkie (sposób, w jaki lekarz lub pacjent korzystają z urządzenia) w projektowaniu produktów w celu zagwarantowania łatwości jego użytkowania oraz bezpieczeństwa i niezawodności procesów podawania leku.

powrót do góry