contact us

Baxter logo

Nasze doroczne sprawozdanie finansowe zawiera podsumowanie priorytetów biznesowych i strategicznych, jak również naszych planów na przyszłość, oraz podaje szczegółowy opis wyników finansowych firmy.

Zobacz nasze Doroczne sprawozdanie finansowe